Copyrights © Alle rechten voor behouden aan Crea-Danscentrum “on Beats and Bars” vof                                                                                                                        Webdesign Harold Lousberg
INFO
BELEEF HET, SWING MEE….

Club & Cursus Condities

VAN BEATS AND BARS

1. Deze club-/cursuscondities zijn van toepassing op alle activiteiten van Danscentrum Beats and Bars tenzij expliciet anders vermeld. 2. De deelnemer wordt op maandbasis minimaal 3 Dansclub-weken gegarandeerd, uitgezonderd de maanden juli en augustus. De maanden juli en   augustus worden jaarlijks afhankelijk van de schoolvakanties gepland. Conform worden voor betreffende maanden ook de betreffende van   contributie en reguliere DansClub-weken bepaald. 3. De inschrijving is individueel en voor onbepaalde tijd. 4. De inschrijving geschiedt voor een bepaalde dag en tijd volgens het dan geldend Club-/Cursusrooster. 5. Na inschrijving kan de deelnemer tevens gebruik maken van alle parallel lopende Dansclubs op andere dagen en tijden. Ook kan de deelnemer   gebruik maken Dansclubs van een lager niveau. Een en ander uitsluitend na afspraak in overleg met Danscentrum Beats and Bars en indien de   desbetreffende club dit toelaat i.v.m. het aantal deelnemers. 6. De contributie voor een Dansclub wordt maandelijks afgedragen ongeacht het aantal Dansclub-weken in de desbetreffende maand. 7. Inschrijfgeld is men altijd verschuldigd bij inschrijving in een van de Dansclubs of -cursussen, tenzij expliciet anders vermeld. 8. Bij inschrijving dient men het inschrijfgeld en de contributie van de eerste maand te voldoen via automatische incasso. Bij contante betaling zie    nr.13. 9. Gemiste lessen kunnen na afspraak eventueel op parallel lopende Dansclubs, cq -cursussen, worden ingehaald. 10. Danscentrum Beats and Bars behoudt zich het recht voor gedurende het jaar wijzigingen in haar club-/cursusprogramma aan te brengen. Dagen, tijden en/of clubs/cursussen kunnen hierdoor wijzigen en/of vervallen. Wijzigingen in het club-/cursusprogramma worden voor ingang van de wijzigingen bekend gemaakt. 11. Het opzeggen van het Dansclub/-cursus lidmaatschap kan alleen maar schriftelijk (of per mail) geschieden. Hierbij dient men de voor betreffende   club/cursus geldende opzegtermijn in acht te nemen, ingaand vanaf de laatste dag van de maand waarin schriftelijk is opgezegd. Met betrekking tot de Dansen voor Paren, Stijldansen en Salsa, clubs bedraagt deze opzegtermijn twee maanden. Bij alle overige Dansclubs is er een opzegtermijn   van één maand van toepassing, tenzij expliciet anders vermeld! Op de opzegprocedure zijn de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 12. De betaling van de verschuldigde inschrijf- en contributiegelden geschiedt via automatische incasso in de eerste week van de maand. Hiertoe dient   men Danscentrum Beats and Bars naar behoren te machtigen. De deelnemer draagt zorg voor een voldoende banksaldo zodat incassering zonder   problemen kan plaatsvinden. 13. Bij contante betaling dient men het verschuldigde inschrijfgeld en de eerste maand contributie vooraf per kas te voldoen. Elke volgende termijn   vervalt op elke eerste les van de maand. Contante betaling geniet niet de voorkeur. 14. Wijzigingen zijn ten alle tijden voorbehouden in de club-/cursus-condities, algemene voorwaarden en clubprogramma's en zullen voor ingang van   de wijzigingen worden aangekondigd. 15. Een afschrift van de algemene voorwaarden van Danscentrum Beats and Bars, die ten grondslag liggen aan deze cursuscondities, ligt ter inzage aan   de balie. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos verstrekt. Maastricht, Januari 2012
Copyrights © Alle rechten voor behouden aan Crea-Danscentrum “on Beats and Bars” vof                                                                                                                        Webdesign Harold Lousberg
HIPHOP 20-plus volwassenen

Ladies

dance:

HipHop-4-

Ladys

Bij DS Beats and Bars

HipHop-4-Ladies bij DS Beats and Bars is uitsluitend voor dames 20-plus en is zeer populair bij DS Beats and Bars! Hier wordt de HipHop van de kids en jongeren gedaan, echter aangepast aan de moderne, gezellige dames 20-plus van deze tijd! Het combineert het moderne HipHop-dansen met een lichte fitness-workout. Denk je dat ook jij het kan, kom dan gewoon langs en je zult er versteld van staan wat je al in 1 uur kan leren….. Check het lesoverzicht en kom gezellig eens een gratis proefles doen! Hip Hop is op dit moment een van de meest beoefende dansvormen. Hip Hop is “Hot".

Proefles

Het is altijd mogelijk om eens een proefles te komen doen. Voor een proefles hoeft u geen afspraak te maken. Er zijn ook geen kosten aan verbonden. Voor een proefles in de doorlopende club kunt u gewoon op betreffende dag en tijd langs komen. Proefles: Elke vrijdagochtend vanaf 03 september 2021 om 09:30 uur.

Lesdag & -tijd

vanaf 03 september 2021: Vrijdagochtend van 09:30 tot10:30 uur -Doorlopend- Altijd instappen mogelijk!

Kosten